Hebrew Old Testament

Esther 8

Esther

Return to Index

Chapter 9

1

שדח רשע םינשבו
רדא שדח־אוה
וב םוי רשע השולשב
־רבד עיגה רשא
תושעהל ותדו ךלמה
ורבש רשא םויב
םידוהיה יביא
ךופהנו םהב טולשל
וטלשי רשא אוה
המה םידוהיה
׃םהיאנשב

2

םידוהיה ולהקנ
תונידמ־לכב םהירעב
חלשל שורושחא ךלמה
םתער ישקבמב די
דמע־אל שיאו
לפנ־יכ םהינפל
׃םימעה־לכ־לע םדחפ

3

תונידמה ירש־לכו
םינפרדשחאהו
ישעו תוחפהו
ךלמל רשא הכאלמה
םידוהיה־תא םיאשנמ
יכדרמ־דחפ לפנ־יכ
׃םהילע

4

יכדרמ לודג־יכ
ועמשו ךלמה תיבב
תונידמה־לכב ךלוה
יכדרמ שיאה־יכ
׃לודגו ךלוה

5

םידוהיה וכיו
םהיביא־לכב
גרהו ברח־תכמ
ושעיו ןדבאו
׃םנוצרכ םהיאנשב

6

וגרה הריבה ןשושבו
שמח דבאו םידוהיה
׃שיא תואמ

7

תאו אתדנשרפ תאו
׃אתפסא תאו ןופלד

8

תאו אתרופ תאו
׃אתדירא תאו אילדא

9

תאו אתשמרפ תאו
ידירא תאו יסירא
׃אתזיו תאו

10

ןמה ינב תרשע
ררצ אתדמה־ןב
וגרה םידוהיה
וחלש אל הזבבו
׃םדי־תא

11

רפסמ אב אוהה םויב
ןשושב םיגורהה
׃ךלמה ינפל הריבה

12

רתסאל ךלמה רמאיו
הריבה ןשושב הכלמה
דבאו םידוהיה וגרה
תאו שיא תואמ שמח
ראשב ןמה־ינב תרשע
המ ךלמה תונידמ
ךתלאש־המו ושע
ךל ןתניו
דוע ךתשקב־המו
׃שעתו

13

רתסא רמאתו
בוט ךלמה־לע־םא
רחמ־םג ןתני
ןשושב רשא םידוהיל
םויה תדכ תושעל
ןמה־ינב תרשע תאו
׃ץעה־לע ולתי

14

תושעהל ךלמה רמאיו
ןשושב תד ןתנתו ןכ
ןמה־ינב תרשע תאו
׃ולת

15

םיידוהיה ולהקיו
םויב םג ןשושב־רשא
שדחל רשע העברא
ןשושב וגרהיו רדא
שיא תואמ שלש
וחלש אל הזבבו
׃םדי־תא

16

רשא םידוהיה ראשו
ךלמה תונידמב
דמעו ולהקנ
חונו םשפנ־לע
גורהו םהיביאמ
השמח םהיאנשב
הזבבו ףלא םיעבשו
׃םדי־תא וחלש אל

17

רשע השולש־םויב
חונו רדא שדחל
וב רשע העבראב
התשמ םוי ותא השעו
׃החמשו

18

םיידוהיהו
ולהקנ ןשושב־רשא
וב רשע השולשב
וב רשע העבראבו
וב רשע השמחב חונו
התשמ םוי ותא השעו
׃החמשו

19

םידוהיה ןכ־לע
םיבשיה םיזורפה
םישע תוזרפה ירעב
רשע העברא םוי תא
החמש רדא שדחל
בוט םויו התשמו
שיא תונמ חולשמו
׃והערל

20

יכדרמ בתכיו
הלאה םירבדה־תא
םירפס חלשיו
רשא םידוהיה־לכ־לא
ךלמה תונידמ ־לכב
םיבורקה שורושחא
׃םיקוחרהו

21

תויהל םהילע םיקל
העברא םוי תא םישע
תאו רדא שדחל רשע
וב רשע השמח־םוי
׃הנשו הנש־לכב

22

םהב וחנ־רשא םימיכ
םהיביאמ םידוהיה
ךפהנ רשא שדחהו
החמשל ןוגימ םהל
בוט םויל לבאמו
ימי םתוא תושעל
חלשמו החמשו התשמ
והערל שיא תונמ
׃םיניבאל תונתמו

23

תא םידוהיה לבקו
תושעל ולחה־רשא
יכדרמ בתכ־רשא תאו
׃םהילא

24

אתדמה־ןב ןמה יכ
ררצ יגגאה
בשח םידוהיה־לכ
םדבאל םידוהיה־לע
אוה רופ לפהו
םמהל לרוגה
׃םדבאלו

25

ךלמה ינפל האבבו
בושי רפסה־םע רמא
הערה ותבשחמ
־לע בשח־רשא
ושאר־לע םידוהיה
וינב־תאו ותא ולתו
׃ץעה־לע

26

םימיל וארק ןכ־לע
םש־לע םירופ הלאה
ןכ־לע רופה
תרגאה ירבד־לכ־לע
ואר־המו תאזה
עיגה המו הככ־לע
׃םהילא

27

םידוהיה לבקו ומיק
םערז־לעו םהילע
םיולנה־לכ לעו
רובעי אלו םהילע
ינש תא םישע תויהל
םבתככ הלאה םימיה
הנש־לכב םנמזכו
׃הנשו

28

הלאה םימיהו
םישענו םירכזנ
רודו רוד־לכב
החפשמו החפשמ
ריעו הנידמו הנידמ
םירופה ימיו ריעו
ורבעי אל הלאה
םידוהיה ךותמ
ףוסי־אל םרכזו
׃םערזמ

29

הכלמה רתסא בתכתו
יכדרמו ליחיבא־תב
ףקת־לכ־תא ידוהיה
תרגא תא םיקל
׃תינשה תאזה םירפה

30

םירפס חלשיו
םידוהיה־לכ־לא
םירשעו עבש־לא
תוכלמ הנידמ האמו
םולש ירבד שורושחא
׃תמאו

31

םירפה ימי־תא םיקל
רשאכ םהינמזב הלאה
יכדרמ םהילע םיק
רתסאו ידוהיה
ומיק רשאכו הכלמה
םערז־לעו םשפנ־לע
תומוצה ירבד
׃םתקעזו

32

םיק רתסא רמאמו
הלאה םירפה ירבד
׃רפסב בתכנו

Esther 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: