Hebrew Old Testament

Psalms 89

Psalms

Return to Index

Chapter 90

1

השמל הלפת
ינדא םיהלאה־שיא
ונל תייה התא ןועמ
׃רדו רדב

2

ודלי םירה םרטב
לבתו ץרא ללוחתו
םלוע־דע םלועמו
׃לא התא

3

אכד־דע שונא בשת
ובוש רמאתו
׃םדא־ינב

4

םינש ףלא יכ
לומתא םויכ ךיניעב
הרומשאו רבעי יכ
׃הלילב

5

ויהי הנש םתמרז
׃ףלחי ריצחכ רקבב

6

ףלחו ץיצי רקבב
׃שביו ללומי ברעל

7

ךפאב ונילכ־יכ
׃ונלהבנ ךתמחבו

8

ךדגנל וניתנוע תש
׃ךינפ רואמל ונמלע

9

ונפ ונימי־לכ יכ
ונילכ ךתרבעב
׃הגה־ומכ ונינש

10

םהב וניתונש־ימי
םאו הנש םיעבש
הנש םינומש תרובגב
ןואו למע םבהרו
׃הפענו שיח זג־יכ

11

ךפא זע עדוי־ימ
׃ךתרבע ךתאריכו

12

ןכ ונימי תונמל
בבל אבנו עדוה
׃המכח

13

יתמ־דע הוהי הבוש
׃ךידבע־לע םחנהו

14

ךדסח רקבב ונעבש
החמשנו הננרנו
׃ונימי־לכב

15

תומיכ ונחמש
וניאר תונש ונתינע
׃הער

16

ךידבע־לא הארי
ךרדהו ךלעפ
׃םהינב־לע

17

ינדא םענ יהיו
ונילע וניהלא
הננוכ ונידי השעמו
ונידי השעמו ונילע
׃והננוכ

Psalms 91

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: