Hebrew Old Testament

Daniel 5

Daniel

Return to Index

Chapter 6

1

לבק אידמ שוירדו
ןינש רבכ אתוכלמ
׃ןיתרתו ןיתש

2

שוירד םדק רפש
אתוכלמ־לע םיקהו
האמ אינפרדשחאל
ןוהל יד ןירשעו
׃אתוכלמ־לכב

3

ןיכרס ןוהנמ אלעו
לאינד יד אתלת
ןוהל־יד ןוהנמ־דח
ןילא אינפרדשחא
אמעט ןוהל ןיבהי
אוהל־אל אכלמו
׃קזנ

4

הנד לאינד ןידא
חצנתמ אוה
איכרס־לע
לבק־לכ אינפרדשחאו
הב אריתי חור יד
תישע אכלמו
התומקהל
׃אתוכלמ־לכ־לע

5

איכרס ןידא
ווה אינפרדשחאו
החכשהל הלע ןיעב
אתוכלמ דצמ לאינדל
התיחשו הלע־לכו
החכשהל ןילכי־אל
ןמיהמ־יד לבק־לכ
ולש־לכו אוה
תחכתשה אל התיחשו
׃יהולע

6

ךלא אירבג ןידא
חכשהנ אל יד ןירמא
אלע־לכ הנד לאינדל
יהולע הנחכשה ןהל
׃ההלא תדב

7

איכרס ןידא
ןלא אינפרדשחאו
ןכו אכלמ־לע ושגרה
שוירד הל ןירמא
׃ייח ןימלעל אכלמ

8

יכרס לכ וטעיתא
אינגס אתוכלמ
אירבדה אינפרדשחאו
םיק המיקל אתוחפו
רסא הפקתלו אכלמ
ועב העבי־יד־לכ יד
שנאו הלא־לכ־ןמ
ןיתלת ןימוי־דע
אכלמ ךנמ ןהל
׃אתוירא בגל אמרתי

9

םיקת אכלמ ןעכ
אבתכ םשרתו ארסא
הינשהל אל יד
סרפו ידמ־תדכ
׃אדעת אל־יד

10

אכלמ הנד לבק־לכ
אבתכ םשר שוירד
׃ארסאו

11

עדי ידכ לאינדו
לע אבתכ םישר־יד
ןחיתפ ןיוכו התיבל
דגנ התילעב הל
ןינמזו םלשורי
אוה אמויב התלת
יהוכרב־לע ךרב
םדק אדומו אלצמו
לבק־לכ ההלא
דבע אוה־יד
׃הנד תמדק־ןמ

12

ךלא אירבג ןידא
וחכשהו ושגרה
ןנחתמו אעב לאינדל
׃ההלא םדק

13

ובירק ןידאב
אכלמ־םדק ןירמאו
אלה אכלמ רסא־לע
־לכ יד תמשר רסא
העבי־יד שנא
שנאו הלא־לכ־ןמ
ןיתלת ןימוי־דע
אכלמ ךנמ ןהל
אתוירא בוגל אמרתי
רמאו אכלמ הנע
אתלמ אביצי
סרפו ידמ־תדכ
׃אדעת אל־יד

14

ןירמאו ונע ןידאב
לאינד יד אכלמ םדק
אתולג ינב־ןמ יד
םש־אל דוהי יד
םעט אכלמ ךילע
תמשר יד ארסא־לעו
אמויב התלת ןינמזו
׃התועב אעב

15

ידכ אכלמ ןידא
שאב איגש עמש אתלמ
לאינד לעו יהולע
התובזישל לב םש
אוה אשמש ילעמ דעו
׃התולצהל רדתשמ

16

ךלא אירבג ןידאב
אכלמ־לע ושגרה
עד אכלמל ןירמאו
ידמל תד־יד אכלמ
רסא־לכ־יד סרפו
אכלמ־יד םיקו
׃הינשהל אל םיקהי

17

רמא אכלמ ןידאב
לאינדל ויתיהו
יד אבגל ומרו
אכלמ הנע אתוירא
ךהלא לאינדל רמאו
הל־חלפ התנא יד
אוה ארידתב
׃ךנבזישי

18

הדח ןבא תיתיהו
אבג םפ־לע תמשו
התקזעב אכלמ המתחו
יהונברבר תקזעבו
ובצ אנשת־אל יד
׃לאינדב

19

אכלמ לזא ןידא
תוט תבו הלכיהל
לענה־אל ןוחדו
תדנ התנשו יהומדק
׃יהולע

20

אכלמ ןידאב
םוקי ארפרפשב
הלהבתהבו אהגנב
אתוירא־יד אבגל
׃לזא

21

אבגל הברקמכו
ביצע לקב לאינדל
רמאו אכלמ הנע קעז
דבע לאינד לאינדל
יד ךהלא איח אהלא
הל־חלפ התנא
לכיה ארידתב
־ןמ ךתובזישל
׃אתוירא

22

לאינד ןידא
אכלמ ללמ אכלמ־םע
׃ייח ןימלעל

23

הכאלמ חלש יהלא
אתוירא םפ רגסו
לבק־לכ ינולבח אלו
וכז יהומדק יד
ףאו יל תחכתשה
הלובח אכלמ ךימדק
׃תדבע אל

24

איגש אכלמ ןידאב
לאינדלו יהולע באט
אבג־ןמ הקסנהל רמא
אבג־ןמ לאינד קסהו
חכתשה־אל לבח־לכו
׃ההלאב ןמיה יד הב

25

ויתיהו אכלמ רמאו
ולכא־יד ךלא אירבג
לאינד יד יהוצרק
ומר אתוירא בגלו
ןוהינב ןונא
וטמ־אלו ןוהישנו
דע אבג תיעראל
ןוהב וטלש־יד
אתוירא
׃וקדה ןוהימרג־לכו

26

אכלמ שוירד ןידאב
איממע־לכל בתכ
אינשלו אימא
אערא־לכב ןיראד־יד
׃אגשי ןוכמלש

27

םעט םיש ימדק־ןמ
ןטלש־לכב יד
ןיעאז ןוהל יתוכלמ
םדק־ןמ ןילחדו
לאינד־יד ההלא
איח אהלא אוה־יד
ןימלעל םיקו
אל־יד התוכלמו
הנטלשו לבחתת
׃אפוס־דע

28

דבעו לצמו בזישמ
אימשב ןיהמתו ןיתא
ביזיש יד אעראבו
די ־ןמ לאינדל
׃אתוירא

29

חלצה הנד לאינדו
שוירד תוכלמב
שרוכ תוכלמבו
׃איסרפ

Daniel 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: